Ministri Ademi: Mbështesim nxënësit, studentët dhe të rinjtë!

Mbështesim nxënësit, studentët dhe të rinjtë!

👉Vauçer deri në 6.000 denarë për student që vijnë nga familje me të ardhura të ulta për të mbuluar participimin për studime në universitete, akomodim në konvikte, akomodim privat etj.

👉Vauçer 30.000 denarë për trajnime dhe akademi të bashkëfinansuara, për informatikë dhe aftësi dixhitale.

👉Vauçer deri në 3.000 denarë për student, që do të mund të përdoren për aktivitete të shërbimit sipas kodit të aktivitetit.