Ministri Bekteshi vendosë tabelat edhe në gjuhën shqipe

Edhe ministria e ekonomisë që drejton ministri Kreshnik Bekteshi sipas dispozitave ligjore, përksaj gjuhës maqedonase, ka vendosur tabelë edhe në gjuhën shqipe. Pas nënshkrimit të Ligjit për Gjuhët, sot në mëngjes ka nis vënja e tabelave gjithandej nëpër institucione të vendit. Edhe Ministria e ekonomisë në hyrje të objektit të saj kishte
vendosur tabelën në të dy gjuhët. Ndryshe të gjitha institucionet pas hyrjes në fuqi të ligjit do të duhet ti vendosin tabelat në dy gjuhë dhe të respektojnë ligjin në tërësi sepse nëse e njejta nuk respektohet janë paraparë dënime të larta.