Mosrespektimi i masave, rritet numri fletëparaqitjeve penale

Si rezultat i mosrespektimit të masave për parandalim të virusit Korona, numri i fletëparaqitjeve penale të shqiptuara është në rritje e sipër.

Deri në këto momente ky numër ka arritur në 13 fletëparaqitje penale.

Ndryshe autoritete vazhdojnë me apelet e tyre që masat e shqiptuara posaçërisht ato për vetizolim duhet respektuar, në të kundërtën do të vazhdojnë paditë.