Mr. Hatixhe Topalli një ndër mësimëdhënëset më të mira për vitin shkollor 2018/2019

Kontributi shumëvjeçar në edukimin e brezave të rinj i mësimdhënëses Htixhe Topalli i është shpërbyler nga ana e “Lidhjes së Punëtorëve të arsimit në Qytetin e Shkupit”

Në këtë solemnitet Mr. Hatixhe Topalli mësuese nga Sh.F.K.”Petar Zdravkovski Penko”, komuna e Butelit është zgjedhur si një ndër mësimdhënëset më të mira për vitin shkollor 2018/2019 nga “Lidhja e Punëtorëve të arsimit në Qytetin e Shkupit”.