Nënat shqiptare po i mbushin me fëmijë fshatrat rurale maqedonase. Ja kush e thotë…

Kohëve të fundit janë shtuar martesat mes beqarëve të vietër maqedonas dhe femrave shqiptare. Ridvan Ismaili sjellë të dhënat se sa foshnje janë lindur nga shqoptaret në komunën e Staro Nagoriçanit.

“Foshnjat e lindura nga nënat shqiptare (nga Shqipëria) në komunën etnikisht të pastër sllave, atë të Staro Nagoriçit, është:

Viti: %

2018: 13.5%
2017: 14.6%”, ka shkruar Ismaili.

Martesat e realizuara shpeshëherë bëhen me ndërmjetësimi e disa personave dhe agjencive në Maqedoni e Shqipëri që marrin para të majme për këto shërbime.