Njoftim nga BFI për organizimin e Haxhit 2019

Rijaseti i BFI-së në mbledhjen e mbajtur më 18. 06. 2019 duke debatuar rreth organizimit të Haxhit 2019, njofton me sa vijon:

1. Me që numri i paraparë i udhëtarëve për Haxh 2019 është duke u plotësuar, regjistrimi i të interesuarëve për Haxh do të ndërpritët më 01.07.2019.

2. Informohen besimtarët e interesuar për Haxh, që të mos bien pre e mashtrimeve të agjencioneve turistike sepse Bashkësia Fetare Islame në RMV është organizatë e vetme që organizon udhëtim për në Haxh në nivel shteti, në bazë të Kushtetutës së vet dhe Ligjit mbi pozitën e bashkësive fetare në RMV.

3. Bashkësia Fetare Islame nuk mban përgjegjësi për mos shkuarje në haxh të haxhive që regjistrohen nëpër agjencionet turistike.

4. Datat e fluturimit mbesin të njëjtat: 30 – 31 Korrik 2019, relacion Shkup- Xhedda, ndërsa kthimi: 26 – 27 Gusht 2019, relacion Medine – Shkup.
Lusim Allahun dhul-xhelal që t`na e pranojë Haxhin.

https://bfi.mk/nj-o-f-t-i-m-5/?fbclid=IwAR3jWwgpV2neCJoOfuaafOksB8QxJQNCh0Lbl3Wx0ZzxoETvzale9vFkzb0