Nuhiu: Konsensualitetit në zgjedhjen e institucioneve nuk duhet kuptuar si vullnet po si koncept

Në rrethanat e Maqedonisë së Veriut, konsensualiteti është dhe mbetet veti dominuese për zgjedhjen e Presidentit të shtetit.
Konsensualitetit në zgjedhjen e disa institucioneve të sistemit politik nuk duhet kuptuar si vullnet i një apo disa personave, por më shume si një koncept që bazohet në arsyen e përgjithshme. Pra, jo thjesht si “voluntas”, por më shumë si “ratio”!

https://www.facebook.com/agim.nuhiu/posts/2176139235806395