NUHIU: MËRGIMTARËT DO TË REGJISTROHEN, ASKUSH TË MOS FRIKOHET/VIDEO

Nuk duhet të frikohemi nga regjistrimi i mërgimtarëve ose i qytetarëve që nuk kanë shtetësi!
Regjistrim patjetër të ketë!