Prezentim dinjitoz i Ansamblit të këngëve dhe valleve popullore shqiptare në Kërçovë