Profesori amerikan gjenë mundësi ligjore për shfuqizim të marrëveshjes së Prespës!?

Profesori amerikan Francis Entoni Bojl që ligjëron Të drejtën ndërkombëtare në Universitetin Ilionis në SHBA ka thënë se ka mundësi ligjore për shfuqizimin e marrëveshjes së Prespës.

Duke pasur parasysh të gjitha mundësitë politike dhe ligjore që dalin nga kjo marrëveshje, nga shfuqizimi i saj përmes mos suksesit të Referendumit, mënyra e arritjes së 2/3 të votave në parlament dhe Ligji për ratifikimin e marrëveshjes, mendoj se mund të shfrytëzohet neni 46 nga Konventa e Vjenës që të shfuqizohet kjo marrëveshje, thekson Bojl i cili ka qenë këshilltarë në shumë organizata ndërkombëtare.

Në pjesën e II-të (Shfuqizimi i marrëveshjeve), neni 46 thotë:

1. shteti nuk mund të thirret në faktin se pëlqimi i tij të jetë i lidhur edhe me marrëveshjen e cila mund të shkelë ndonjë të drejtë ligjore brenda tij në lidhje me ingerencat për lidhje të marrëveshjeve si dhe për shfuqizimin e tyre, në rast se shkelet cfarëdo manifestimi dhe sjellje ligjore nga e drejta e brendëshme me dmth-ie fundamentale.

2. shkelja do të thotë nëse është objekt i qartë për secilin shtet, e cila në lidhje me atë sillet në pajtim me praktikën e përditshme dhe në besim të plotë.

Në rastin konkret e qartë është se shkeljet në të drejtën nacionale në Maqedoni ishin evidentuar edhe në Greqi.