Qeveria një zëri kalon pikën për dëmshpërblimin e të dënuarve të Sopotit

Para pak minutave Qeveri ka miratuar marrëveshjen për dëmshpërblimin e ish të dënuarve në rastin Sopoti. Me marrëveshjen e arritur, 6 nga ish të dënuarit dëmshpërblehen me 73 milion denarë.

Pavarësisht se me herët qendra për zbatimin e sanksioneve kishte hamendësuar qeverinë lidhur me numrin e ditëve të vuajtura për çdo të burgosur avokati i shtetit ka mbrojtur këtë pikë duke ofruar të dhëna të sakta lidhur me ditët në paraburgim, në arrest shtëpia dhe në burg për secilin prej të dënuarve.

Avokati i shtetit ka konstatuar se është më favor të shtetit të pastrojë dëmet e tij veçanërisht për një rast kaq të ndjeshëm.