Reagimi ndaj press-it të sotëm të zëvendësministrit plotësues të bujqësisë Cvetan Tripunovski

Prezenca e sotme e zëvendës ministrit plotësues të bujqësisë, Cvetan Tripunovski, në Agjencinë për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, tregoi edhe një herë se në këtë institucion punojnë punëtorë të vlefshëm dhe profesionistë që i kryejnë detyrat e tyre në mënyrë profesionale dhe ekskluzive në përputhje me ligjet.
Gjatë përpunimit të lëndëve, Agjencia përdor të gjitha mundësitë ligjore për të ndihmuar aplikantët në ushtrimin e të drejtës së tyre për ndihmë financiare.
Në të gjitha rastet kur ka indikacione të abuzimit të subvencioneve, Agjencia do të veprojë në përputhje me ligjet.
Secila lëndë pavarësisht nëse ata e kërkojnë atë apo jo në përputhje me ligjin, nuk i plotëson kërkesat për ndihmë financiare, nuk mund të paguhet dhe të merret në mënyrë të paligjshme me subvencione duke shpenzuar para publike.
Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural vazhdon parimin e pagesës jo selektive.Për të gjithë ata që kanë të drejtë dhe plotësojnë kriteret për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, paratë paguhen brenda një dite dhe pa asnjë seleksionim, që është parimi i punës për këtë menaxhim. Nuk ka ndarje të bujqve, para për subvencione për të gjithë ata që plotësuan kushtet kemi paguar dhe do të vazhdojmë të paguajm në një kohë kur ata kanë nevojë më shumë.