Realizohet mbledhja me Komunitetin e Donatorëve për sektorin Arsim, Punësim dhe Politikë Sociale

“Nga mbledhja me Komunitetin e Donatorëve për sektorin Arsim, Punësim dhe Politikë Sociale.

Është me rëndësi që të vazhdojmë dhe përforcojmë procesin participues dhe koordinimin e aktiviteteve në kuadër të Arsimit profesional dhe trajnimit dhe zbatimin dhe ndjekjen e politikave sektoriale, me fokus realizimin e rezultateve, e që ka për qëllim sigurimin e efektit afatgjatë dhe reformat e harmonizuara në sektor.” – shprehet Ademi

https://www.facebook.com/arberademi.1/posts/2469536533290022