Revizor nuk ka, por zëvëndësi do të zgjidhet

Pothuajse dy vjet pas shpalljes së konkursit për një auditor shtetëror në një procedurë që ende nuk ka përfunduar me sukses, do të publikohet një vend i lirë për emërimin e një Zëvendës Auditori. Një projektvendim i tillë u nënshkrua nga koordinatorët e partive kryesore qeverisëse LSDM dhe BDI, Jovan Mitreski dhe Ejup Alimi, pasi mbaroi mandati zv.revizorit Naser Ademi një muaj më parë.

Vendimi do të jetë para deputetëve në seancën tjetër, dhe pas votimit dhe shpalljes së tij, fillon llogaritja në 15 ditë për paraqitje nga ekonomistë dhe juristë jo-partiak me të paktën shtatë vjet përvojë dhe aftësi të forta në gjuhën angleze.

Në të njëjtat kushte, pozicioni i Auditorit të Shtetit u njoftua në dhjetor 2017. Pas disa përpjekjeve, Komisioni Zgjedhor dhe Emërimet nuk arriti të përcaktojë se kë të propozojë në Kuvend nga 12 kandidatët e regjistruar. Të premten e kaluar, LSDM dhe BDI mbështesin kandidatë të ndryshëm për të parin e Revizionit: BDI kishte propozuar ish Zëvendësin Naser Ademi si një profesionist të dëshmuar. LSDM beson se Ademi nuk duhet të qëndrojë në pozicionin drejtues edhe nëntë vjet të tjera dhe propozoi Adem Curi.

VMRO-DPMNE dhe BESA nuk votuan askënd, megjithëse ishin të bindur se të gjitha partitë së bashku kishin arritur një marrëveshje ndër-partiake për të emëruar Maksim Acevskin. Seanca përfundoi pa asnjë përfundim për t’i dhënë dialogut një shans tjetër.

Ndërkohë, Enti Shtetëror i Revizionit po përballet me një bllokadë. Askush nuk duhet të nënshkruajë për pagat, kontributet dhe sigurimet e 92 punonjësve. Raportet e tyre për kontrollin mbi shpenzimin e parave publike nuk janë nënshkruar, dhe auditimet për vitin 2019 as nuk mund të fillojnë. Përgjigja për letrën e tyre të hapur drejtuar publikut dhe institucioneve rreth njëzet ditë më parë nuk ka arritur ende.