Rrjet i ri dhe ngrohje me efikase në spitalin Psikiatrik

Rrjet i ri dhe ngrojë me efikase në spitalin Psikiatrik në Shkup, kështu ka premtuar drejtori i këtij institucioni shëndetësorë z. Qamil Kovaçi i cili edhe ka bërë tashmë promovimin e këtij projekti që ka nisur të punohet.

Ky investim bëhet me qëllim që të rritet efikasiteti i punës dhe shërbimeve ndaj pacientëve.

“Vazhdojmë me investimet kapitale në Spitalin Psikiatrik Shkup – Shkup! Renovim të tërësishëm te kaldajave dhe rjetit për nxehmje, për nxehmje më efikase në spital!”, ka shkruar kështu drejtori Kovaçi.