SA PARA I NEVOJITEN MINIMALISHT NJË FAMILJE KATËR ANËTARAËSHE NË MAQEDONI?

Sipas të dhënave të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (LSM), për muajin shkurt, një familje katër anëtarëshe i janë nevojitur 32.915 denarë për t’i pasur nevojat minimale mujore.

Nga LSM thonë se më së shumti para shkojnë për ushqim dhe pijë, përkatësisht një familje katër anëtarëshe i nevojite 13.765 denarë, më pas vinë shpenzimet për banim, përkatësisht 10.441 denarë

Ushqimi dhe pijet marrin pjesë me 41.82% e shportës minimale. Shpenzimet minimale për higjienë për muajin shkurt janë 2.345 denarë, shpenzimet për transport 2.447 denarë ndërsa për veshje 2.142 denarë.

Më pak para mbesin për nevojat shëndetësore dhe aktivitetet kulturore.