Selami: Blegtorë a jeni gati? Fermat do të pajisen me panela fotovolltaikë

Blegtorë a jeni gati !!!!🐏🐄🐐

Drejtori i Agjencisë për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abdul Selam Selami dhe NP Kullotat vinë me projekt të ri për blegtorët. Selami njofton se Projekti i NP Kullotat i miratuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural, jep mundësi për fermat që i shfrytëzojnë dhe paguajnë kullotat do pajisen me panela fotovolltaikë.