Selami: Industria e mishit “Ti Amo” një projekt i suksesshëm

Projekt i suksesshëm i Ipardit nga masa 3 në industrinë e mishit “Ti Amo” në Saraj
Projekti i kofinansuar nga fondet e BE për zhvillim të bujqësis -IPARD
Ju dëshirojmë kompanis “Ti Amo” suksese dhe punë të mbarë !
Shkruan Abdul-Selam Selami në Facebook