Selami prezanton projektet e realizuara me sukses! Kthimi i jetës nëpër fshatra ngadal po bëhet realitet …

Drejtori i Agjencisë për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abdul Selam Selami raporton punën e kryer me shumë sukses.

Mbi 80% e projekteve në infrastruktur rurale vetëm se janë gati !
Projektet e Agjencis për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural japin fryte !

Qëllimi jonë për kthim të jetesës nëpër fshatra ngadal po bëhet realitet !

#QeveriaeRMV