Selami: Të jenë të sakta llogaritë fiskale për pranimin e TVSH-së, 5.506 aplikues e kanë numrin gabim

Pagesa për TVSh-në, është brenda kompetencave të Drejtorisë së të Ardhurave Publike, por, zv. Drejtori Abdul-Selam Selami, ka tërhequr vërejtjen për numrin e madh të llogarive fiskale të shkruara gabim.

Apelojmë të gjithë ata që kanë probleme teknike në lidhje me aplikacionin dhe profilin të drejtohen deri te zyra më e afërt e DAP për të tejkaluar problemet teknike nga ana e personave zyrtarë dhe për të aktivizuar profilin, ka theksuar z. Selami.

Ja postimi i plotë i z. Selami:

Drejtoria e të Ardhurave Publike, në muajin shkurt do të realizojë pagesen e një pjese të TVSH-së për qytetarët të cilët kanë skanuar llogaritë fiskale përmes aplikacionit TVSH-ja Ime. Në tremujorshin e fundit të vitit 2020 qytetarët kanë skanuar gjithsej 67.272.455 llogari fiskale.
Gjithashtu DAP ka vërejtur se 5 506 qytetarë në aplikacion kanë regjistruar llogari të gabueshme të transkacionit.
Apelojmë të gjithë ata që kanë probleme teknike në lidhje me aplikacionin dhe profilin të drejtohen deri te zyra më e afërt e DAP për të tejkaluar problemet teknike nga ana e personave zyrtarë dhe për të aktivizuar profilin.
Të bashkangjitur keni edhe të dhënat për realizimin e TVSH-së për vitin 2020.