Sellca me manifestim përkujtimor për 19 vjetorin e luftës së UÇK-së në vitin 2001

Informacionet kryesore rreth organizimit