Shteti mik i shqiptarëve do ta bIIokojë hyrjen e Serbisë në BE

“Unë do të insistoj absolutisht në gjetjen e të zhdu kurve para hyrjes në BE,” tha Kitaroviç.

Mirosllav Skoro tha se ai nuk do të ngr inte dorën për hyrjen e Serbisë derisa të zgjidheshin çështjet e personave të zhd ukur, kufijtë dëmshpërblimet e lu ftës, thesaret kulturore dhe arkivat në Beograd raportoi HRT mbrëmë.
Anto Djapic tha se politika serbe ka qenë e pandryshueshme ndaj Kroacisë që nga luft a, dhe se hyrja e Serbisë në BE duhet bëhet në një referendum nga populli kroat.

Zoran Milanoviç tha se pyetja ishte nëse Kroacia kishte një interes për ta bërë këtë.

“Me anëtarët e ish-Jugosllavisë, ne kemi 30 përqind të eksporteve tona në mallra. Njëri është Vuçiç, tjetri është Serbia ”, tha Milanoviç. Dalija Oreskoviç beson se Kroacia duhet të pyetet për pranimin e Serbisë në BE, sepse skena e saj politike qeveriset nga të njëjtat struktura si në Kroaci.