Siljanoska: Mbrojtja e mjedisit jetësor është prioritet, obligohemi për qytete ekologjike dhe ulje të ndotjes

Bartësja e listës në Njësinë zgjedhore 1, Gordana Siljanovska – Davova prej apra sallës sportive “Boris Trajkovski” në lagjen Karposh sot porositi se do të angazhohet për mbrojtje të një nga vlerave themelore, e ajo është mbrojtja e mjedisit jetësor.

Siljanoska – Davkova theksoi se VMRO-DPMNE dhe koalicioni “Për ripërtëritje të Maqedonisë” angazhohen seriozisht për eko shtet me numër të madh projektesh të cilat do të realizohen me siguri.

Ajo potencoi se VMRO-DPMNE është parti me përgjegjësi dhe parti e cila e dëgjon zërin e popullit dhe qytetarëve, se pothuajse të gjitha idetë dhe sugjerimet janë inkorporuar në vetë programin, njëherit edhe ato për mbrojtjen e mjedisit jetësor.