Sot në Qeveri është miratuar Statuti i ri i Institutit për trashëgimi kulturore

Sot në Qeveri është miratuar Statuti i ri i Institutit, ku kemi bërë zgjerimin e sektorit të shkencës me tre departamente të reja, shumë të nevojshme për zhvillimin tonë të mëtejshëm. Bëhet fjalë për Departamentin për edukimin dhe studimin e Holokaustit, Departamentin e marrëdhënieve shqiptare-osmane, dhe Departamentin e muzeologjisë. Me këtë zgjerim të madh të fushëveprimit tonë, në mënyrë të ndjeshme hapen mundësitë e studimeve dhe hulumtimeve të reja në këto sfera specifike.

https://www.facebook.com/skender.asani/posts/10218338768684902