Sukseset e Institucionit të cilin e drejton Dr. Arben Ziberi

Përfaqësimi i shqiptarëve në ISH Qendra për shëndet publik – Shkup pothuajse i barabartë me atë maqedonas (44% me 49%)
Vetëm në 4️⃣ mujorin e fundit janë punësuar 2️⃣0️⃣ kuadro shqiptar.

➡️ Laborant
➡️ Motra medicinale
➡️ Nëpunës administrativ

Kjo është vula e suksesit të BDI-së. Vepra, jo fjalë!