Te shtëpia heroinë e popullit shqiptarë

Në Divjakë, foto me Udhëheqësin e popullit shqiptar, shokun e mikun Ali Ahmeti! Foto te shtëpia heroinë e popullit shqiptar, me rastin e zbulimit të pllakës në nderim të ngjarjes së madhe të organizimit e veprimit ilegal politiko-patriotik në Kosovë e Vise! Të shtëpia ku është mbajtur mbledhja më e madhe dhe më e sukseshme e radhëve të organizuara ilegale! Foto te shtëpia ku ka zhvilluar me sukses punimet konferenca e parë nga ku ka dalur udhëheqja e madhe dhe e lavdishme e LPRK-së, me udhëheqës Heronjtë e Kombit Fadil Vata dhe Afrim Zhitia! Foto te shtëpia historike ku ka qenë e vendosur selia e Shtabit të Përgjithshëm i UÇK-së! Divjakë, 23 Prill 2019!