Thimonier: Ligji shquhet dukshëm në agjendën e Bashkimit Evropian

Me rastin e votimit të parë të të ashtuquajturit ligj “kundër diskriminimit”, më 11 prill, ambasadori grumbulloi në rezidencën e Francës disa deputetë dhe anëtarë të shoqatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe përfaqësues të Këshillit të Evropës dhe OSBE-së. Ai theksoi rëndësinë e miratimit përfundimtar të këtij teksti për përparimin e standardeve evropiane në Maqedoninë e Veriut dhe luftën kundër të gjitha formave të diskriminimit. Ligji shquhet dukshëm në agjendën e Bashkimit Evropian, si një kriter për avancimin e sundimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës.

https://www.facebook.com/France.Skopje/photos/pcb.2596321910384083/2596274903722117/?type=3&theater