Tre projektet në Kërçovë do finansohen nga Agjencia për përkrahje financiare dhe zhvillim rural

Komunës së Kërçovës me të cilën menaxhon Fatmir Dehari në kuadër të programes për zhvillim rural ju dhanë tre projekte në infrastruktur rurale që sot firmosem kontratat.
Tre projeke me vlerë afër 22 milion denar dhe atë :
-ndërtimi i rrugës nga fshati Baçishtë deri tek fshati Greshnicë,
-ndërtimi i rrugës me gjatësi 647m në fshatin Reshtan,
-rekonstruim i rrugës në fshatin Jagol

Me këto projekte zhvillojmë vendet rurala, tre projektet do finansohen nga Agjencia për përkrahje financiare dhe zhvillim rural.