U paguan subvencionet për blegtorët

🔴Sot, Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural ka paguar 354 milion denarë në llogaritë e 12.500 blegtorëve që kanë mirëmbajtur gjedhe, më saktë bëhet fjalë për pagesë nën masën “Pagesa direkte për krerë të gjedheve të shënuara”.

🔴Deri tani, Agjencia ka paguar subvencione për fermerët, kopshtarët, vreshtarët dhe kultivuesit e pemëve. Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural do të vazhdojë të paguajë subvencione në kohë për të gjithë personat që kanë përfituar të drejtë ligjore të përdorin këtë mbështetje financiare.

🔴Praktika e pagesës në kohë dhe joselektive të subvencioneve vazhdon. Paratë për subvencione bujqësore paguhen në një kohë kur bujqit kanë nevojë për më shumë mjete, pra para fillimit të korrjes së re. Kjo Qeveri, që nga fillimi i mandatit të saj deri më tani, ka paguar rreth 370 milion euro mbështetje financiare për zhvillimin e agro sektorit.