Zëvendës ministri i shëndetësisë Musa i kthen komentin epik një qytetari që e ‘kritikonte’

Ndonëse është një nga kuadrot më të mirë që mund të hasen në sferën e shëndetësisë dhe më profesionistët në fushën që ai vepron, zëvendës ministri i shëndetësisë Asim Musa është gjetur nën trysninë e komenteve në një moment kur ai ka ndihmuar disa qytetarë, e që për koeçidencë qytetarët që ka ndihmuar zëvendës ministri Musa kishin qenë pikërisht familjarë të afërt të komentuesit. Ndonëse Musa nuk ka hezituar t’i kthejë komentin duke mos u kompleksuar aspak dhe atë në mënyrë shumë elegante dhe me dëshmi.